Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 1662
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
34897895: Anna Krištanová - Ekologické služby
41952201: Anna Lassuová
14195771: Anna Mojtová ZBER SUROVÍN
40472795: Anna Rapantová
44252951: Anna Rusnáková
33453381: Anna Tomšíková
37309803: Anna Tóthová - FLEXIBEL
17173639: Ante Erceg
43319751: Anton Botló - VFK
10664955: Anton Čajka - ČAČO - ÚKO
41696174: Anton Červenka
43306691: Anton Čičo
41779088: Anton Klačanský SLUŽBY - FRANCO
34216278: Anton Kudrík
35224789: Anton Mlkvík
35178396: Anton Patka - PETTON
37710320: Antónia Vaňová
35689803: Apollonn spol. s r.o.
36725901: APOLO, s.r.o.
36174360: AQUASPIŠ spol. s r.o.