Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Poistenie
Zaistenie
Dôchodkové zabezpečenie

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

Počet firiem: 55
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
30792525: 1. národná doplnková dôchodková poisťovňa
36779270: AEGON, d.d.s., a.s.
35902612: AEGON, d.s.s., a.s.
35979356: AEGON Životná poisťovňa, a.s.
36747912: AIG Europe S.A. (pobočka pre Slovenskú republiku)
35901624: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
31402071: AMSLICO AIG Life poisťovňa a.s.
35943637: Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu
33724504: Attila Csízi
35977540: AXA d.d.s., a.s.
35903821: AXA d.s.s., a.s.
36857521: AXA pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko
35968079: AXA životní pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko
31325416: ČSOB Poisťovňa, a.s.
35735791: D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.
35951770: Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG, organizačná zložka
36855731: DEUTSCHER RING Sachversicherungs - Aktiengesellschaft, organizačná zložka
36291111: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
31634834: Dopravná poisťovňa, a.s.
36857467: ERGO životná poisťovňa, a. s.