A.C.H., s.r.o. Košice

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 06.09.1994. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020488052. Môžete nás nájsť na adrese Mikovíniho 46,  040 11 Košice - Západ. Naše IČO je 31695884.

Prehľad našich činností

Sprostredkovateľská činnosť.
Veľkoobchod a maloobchod: poľnohosp.výrobky,rastlinné výrob., potravinárske výrob., nápoje, liehové tekutiny, tabak, tabakové výrobky, nerastné výrobky, hutný a stavebný materiál, spotrebný tovar, drogériový tovar, drobný tovar, kozmetika, športové potreby, ich časti, súčasti a príslušenstvá, textílie, textilné výrobky, kož.galantéria, hračky, obuv, hnojivá, náterové farby, laky, sklo, výrobky zo skla, keramické výrobky, kovy, výrobky z kovov, papierenské výrob., strojárenské výrob., poľnohosp. stroje a zariadenia, traktory, osobné motorové vozidlá, nákladné automobily, motorky, bicykle, iné pozemné vozidlá, ich časti, súčasti a príslušenstvá, domáce potreby, optické prístroje, spotrebná elektronika, fotografické prístr., lekárske, chirurgické nástroje a prístr., drevo, drevené výrobky, nábytok, svietidlá
Veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami.
Veľkoobchod s chemickými výrobkami a príbuz.odvetví.
Leasingová činnosť v rozsahu predmetu podnikania.
Poradenská, konzultačná a koordinačná činnosť v oblasti strojárstva, skladovaní a manipulácii s materiálom, nákupu a predaja materiálu
Vykonávanie inžinierskej činnosti vo výrobe strojárskej, hutníckej, pri opravách a údržbe
Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti riadenia podnikov a marketingu.
Ekonomická diagnostika podnikov.
Účtovné a ekonomické poradenstvo a finančné analýzy.
Vedenie účtovníctva
Automatizované spracovanie dát
Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti budovania informačných systémov.
Usporiadavanie školení v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva.
Organizačné zabezpečovanie školení z oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, daní, sociálneho zabezpečenia, automatizovaných systémov riadenia a rôznych druhov užívateľských softwarov.
Prevádzkovanie cestovnej agentúry

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.obchodny-register.com