Anna Medviďová

Upraviť firmu

Podnikáme od 19.12.1991. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Gagarinova 81,  073 01 Sobrance. Naše IČO je 30299128.

Prehľad našich činností

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: - iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod s potravinami, tabakovými,textilnými,odevnými,obuvníckymi,kožiarskymi,papie- renskými,hutníckymi,železiarskymi,elektronickými,elektrotech- nickými,sklárskymi,keramickými,drevospracujúcimi,stavebnými, chemickými,automobilovými výrobkami,poľnoh. produktami rastlinnej a živočíšnej výroby,zariadením,technic- kými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod,služby,priemysel, dopravu,poľnohospodárstvo,stavebníctvo,nerastnými surovinami, drevom,výrobkami z dreva,kovov,plastov,ropnými produktami, ovocím,zeleninou,mäsom,mäsovými výrobkami,drogériou,kozmetikou, nábytkom,hračkami,domácimi potrebami
- konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem chemických a farmaceutických výrobkov
Sprostredkovateľská činnosť

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info