1. MERKUR reality s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 25.01.2000. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2021555228. Môžete nás nájsť na adrese Miletičova 35,  821 09 Bratislava - Ružinov. Naše IČO je 35780347.

Prehľad našich činností

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Organizovanie veľtrhov a výstav
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Realitná činnosť - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby
Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
Prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové, búracie práce
Analýza informačných, riadiacich a databázových systémov, systémová podpora a poradenstvo
Registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
Počítačová grafika
Inštalácia a systémová údržba software
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
Prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Prieskum trhu a verejnej mienky
Automatizované spracovanie údajov
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
Skladovanie okrem prevádzkovania verejného colného skladu
Činnosť colného deklaranta
Zariaďovanie interiérov nábytkom
Aranžérske práce
Sadové a terénne úpravy
Inzertná činnosť
Administratívne práce, reprografické a kopírovacie služby
Fotografické služby
Čistiace a upratovacie práce
Vedenie účtovníctva

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com