Anna Lysičanová

Upraviť firmu

Podnikáme od 15.01.2006. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Vážska 3257/5,  010 01 Žilina. Naše IČO je 41785771.

Prehľad našich činností

Krajčírstvo
Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Reklamná a propagačná činnosť
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Podnikateľské poradenstvo
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Upratovacie práce
Skladovanie a uskladňovanie
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Farbenie textilných materiálov
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Poriadanie veľtrhov a výstav

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info