Virtual Reality Media, a.s.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 09.05.2001. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020178292. Môžete nás nájsť na adrese Rybárska 1,  911 01 Trenčín. Naše IČO je 36318388.

Prehľad našich webstránok

www.vrm.sk

Prehľad našich činností

Vydavatelské činnosti
Sprostredkovanie obchodu
Iný veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
Reklamné činnosti
Nákup a predaj hardware
Poradenstvo a konzultačná činnosť v predmete podnikania - hardware, software, spotrebná a profesionálna elektronika a elektrotechnika, obchod, reklama, služby
Poskytovanie software
Návrhy nových konštrukčných a technologických riešení v strojárstve, elektrotechnike a elektronike
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej a profesionálnej elektroniky
Výskum, vývoj a výroba simulátorov a technológií virtuálnej reality v oblasti vojenskej leteckej techniky a vojenskej pozemnej techniky
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výskumu a vývoja vojenských zbraní a špeciálnej techniky
Výroba a predaj simulátorov v oblasti zábavnej techniky
Výroba a predaj simulátorov v rozsahu voľných živností
Predaj výcvikových a výukových multimediálnych programov so súhlasom autora
Opravy, úpravy, inštalácia a servis simulátorov a výpočtovej techniky
Organizovanie a zabezpečovanie školení
Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com