A.M.PLAST s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 22.05.2003. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020037822. Môžete nás nájsť na adrese Hámošiho 182,  049 51 Brzotín. Naše IČO je 36570893.

Prehľad našich činností

Chov exotických zvierat a vtáctva
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Výroba hroznového vína
Pílenie hobľovanie a impregnovanie dreva
Výroba drevených obalov
Výroba ostatných výrobkov z dreva
Výroba plastov v primárnej forme
Výroba platní, fólií, hadíc a profilov z plastov
Výroba obalov z plastov
Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
Výroba iného tovaru z plastov
Spracovanie a povrchová úprava kovov
Zámočníctvo - výroba
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu
Ostatné stavebno-inštalačné práce
Omietkárske práce
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ostatné kompletačné a dokončovacie práce
Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
Predaj motorových vozidiel
Opravy cestných motorových vozidiel
Oprava karosérií
Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
Predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami
Sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom inde neuvedeným
Sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
Veľkoobchod so živými zvieratami
Veľkoobchod s kožkami, surovou a vypracovanou kožou
Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
Veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi
Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením
Veľkoobchod s chemickými výrobkami (priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, chemické vlákna)
Veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom
Maloobchod s ovocím a zeleninou
Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi
Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
Obchod so starožitnosťami
Predaj v stánkoch na trhoch
Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)
Predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,koktailov,piva,vína a destilátov
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.obchodny-register.com