Andrej Jurko Ing. JURKO

Upraviť firmu

Podnikáme od 11.02.1994. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 1024355717. Môžete nás nájsť na adrese Kazimír 68,  076 13 Kazimír. Naše IČO je 31316182.

Prehľad našich činností

Pletiarenská výroba
Výroba drevených predmetov do domácnosti
Nákup a predaj jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel, ich súčiastok a príslušenstva
Maloobchodný predaj pohonných hmôt
Sprostredkovanie obchodu s tovarmi vyššie uvedenými
Veľkoobchod-poľnohospodárske základné produkty a živé zvie- ratá,potraviny,alkoholické a nealkoholické nápoje v origi- nálnom balení,tabak,potreby pre domácnosť,textil,obuv,odevy,elektro,sklo,porcelán,kozmetika,palivá,kovy,rudy,drevo,sta- vebný materiál,stroje,technické potreby,papierenský tovar
Maloobchod-potraviny,pochutiny,kozmetika,čistiace a pracie prostriedky,textil,odevy,obuv,kožený tovar,nábytok,elektro, železiarsky tovar,farby,laky,sklo,porcelán,papierenský tovarpotreby pre domácnosť,športové potreby,ovocie,zelenina,škol-ské potreby,komisionálny tovar
Maloobchod mimo riadnej predajne
Predaj na trhoch
Prenájom motorových vozidiel

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.obchodny-register.com