Úprava firmy: 1. Prešovské realitné centrum, s.r.o.