.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 25.02.1992. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Bratislavská 18,  900 51 Zohor. Naše IČO je 31318762.

Prehľad našich webstránok

www.asa.sk
www.versia.sk

Prehľad našich činností

Poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradom životného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie, zúžitkovanie a recykláciu,
Zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadeni všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistoty obcí
Údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov
Vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie, alebo osvedčenie
Prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
Nákladná cestná doprava
Vedenie účtovníctva
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovateľská činnosť
Konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
Zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti
Prevádzkovanie odstavných plôch
Zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
Čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti
Záhradnícke a sadovnícke práce
Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti
Údržba a čistenie kanalizácie
Odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov
Prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
Konzultačné služby v oblasti chémie odpadov
Búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi / s výnimkou zvlášť nebezpečného odpadu/
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti logistiky nakladania s odpadmi
Prenájom strojov a zariadení
Reklamné činnosti
Prenájom hnuteľných vecí
Poskytovanie služieb mechanizmami
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Prieskum trhu a verejnej mienky
Faktoring a forfaiting
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť v oblasti projektov, spracovanie projektov a technicko-realizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
Výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti, usporadúvanie školení, výstav a konferencií
Sadové úpravy, údržba komunikácií (odhŕňanie snehu, čistenie komunikácií) v rozsahu voľnej živnosti
Prípravné práce pre stavbu, zemné, výkopové práce, búracie práce a demolácie, terénne úpravy
Montáž informačných a reklamných tabúľ bez zásahu do vyhradených technických častí
Pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu
Prevádzkovanie športových a detských ihrísk
Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
Výsadba, údržba verejnej zelene, parkov - záhradné služby s výnimkou záhradných architektov
Rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
Osadzovanie a montáž informačných a reklamných tabúľ
Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností
Prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
Prevádzkovanie verejných WC
Prevádzkovanie zberných dvorov na zhromažďovanie odpadov
Prevádzkovanie skládok odpadov
Zabezpečovanie separovaného zberu odpadov
Výroba a predaj alternatívneho paliva z ostatného odpadu v rozsahu voľnej živnosti
Výroba alternatívnych palív v rozsahu voľnej živnosti
Sanácie a rekultivácie
Spracovanie a rekultivácia zeminy
Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com