Úprava firmy: 1.PLTNÍCKA A TURISTICKÁ SPOLOČNOSŤ NA DUNAJCI ČERVENÝ KLÁŠTOR, s.r.o.