Úprava firmy: The Royal Bank of Scotland N.V., pobočka zahraničnej banky