Úprava firmy: 1. košická výstavná spoločnosť, s.r.o.