STV Media, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 01.04.2004. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2021831130. Môžete nás nájsť na adrese Staré Grunty 6,  841 04 Bratislava - Karlova Ves. Naše IČO je 35884614.

Prehľad našich činností

Predaj času a priestoru pre reklamu v rôznych masmédiách v rozsahu voľnej živnosti
Obstarávateľská činnosť - zabezpečenie reklamných priestorov
Reklamné činnosti
Prieskum trhu a verejnej mienky
Organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť v oblasti reklamy
Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
Inzertná činnosť
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku v rozsahu voľnej živnosti
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Fotografické služby
Automatizované spracovanie údajov
Služby súvisiace s databázami v rozsahu voľnej živnosti
Podnikateľské poradenstvo
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com