Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 89551
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
32463278: 0Jozef Ondris - ANO
44152833: 1. kreatívna, s. r. o.
36460869: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
37912704: 1. SERVIS-ENERGO, s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby
36816884: 1.Štrkovecká, s.r.o.
36433926: 1. WOOD - HOUSE s.r.o.
35726369: 1996 s.r.o.
30792576: 1TEL, s.r.o. - organizačná zložka
36472271: 2 Common Trade, s.r.o.
44358661: 2 D-B Bystrica, s.r.o.
36242888: 2 LUMU, s.r.o.
44772777: 2D STUDIO, s. r. o.
36810479: 2HNK, s.r.o.
36504700: 2J s.r.o.
36566004: 2Mi šport plus, s.r.o.
31429416: 2Mi šport, s.r.o.
44798385: 2Muchy, s. r. o.
36580821: 2NET, s.r.o.
17315786: 2U, spol. s r.o.
31606954: 3 D - DIANIŠKA, s.r.o.