Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 89551
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
35954841: A.L.C., s.r.o.
31725074: A M D, spol. s r.o.
30841348: A M E X, spol. s r.o.
44792301: A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.
36570893: A.M.PLAST s.r.o.
35794046: A.M. SLOVAKIA s.r.o.
34107070: A M, spol. s r.o.
35732032: A.N.B. a.s. "v konkurze"
35860626: A - network spol. s r.o.
36419389: A.P.DAMEX, s.r.o.
31578977: A P I A G R A, klimatizácia a vetranie, spol. s r.o.
17309751: A + A MONTREKONS, spol. s r.o.
35779471: A+M+MAFINA s.r.o.
35799412: A + M print, s.r.o.
36420972: A + M s.r.o.
36423076: A+M Slovakia k.s.
36575682: A - PLUS, s.r.o.
31411665: A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o.
36390267: A-PROGRES, s.r.o.
31603220: A R E S, s.r.o.