Úprava firmy: 1.PROJEKTOVÁ, a.s., organizačná zložka Slovensko