Úprava firmy: ALAS - štrkové a betónové závody, spol. s r.o.