Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. v skratke GE.NE.S. a.s.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 10.02.1999. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Mútnik 1,  981 01 Hnúšťa. Naše IČO je 36034495.

Prehľad našich činností

Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Piliarska výroba
Výroba strojov, prístrojov a úpravárenskych zariadení pre banské odvetvie
Vykonávanie trhacích prác
Úprava, spracovanie a predaj vyhradených nerastov
Výroba náhradných dielov do strojných zariadení
Výroba oceľových konštrukcií
Technicko - poradenské služby
Prenájom strojov, prístrojov a dopravných prostriedkov
Výroba a montáž strojárskych a elektrotechnických zariadení
Opravy cestných motorových vozidiel
Oprava pracovných strojov
Sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
Výroba strojného zariadenia pre úpravu spracovanie a využitie žiaruvzdorných materiálov
Sprostredkovanie obchodu, služieba výroby v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com