Úprava firmy: Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. v skratke GE.NE.S. a.s.