Úprava firmy: 1. Baseballový klub Slávia UPJŠ Košice