AA Servis s.r.o. Košice

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 24.02.1995. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020484125. Môžete nás nájsť na adrese Pražská 4,  040 11 Košice - Západ. Naše IČO je 31704131.

Prehľad našich činností

Vveľkoobchod a maloobchod: drevo, výrobky z dreva, stavebný materiál, koža, výrobky z kože, papierenský tovar, celuloza, kozmetické výrobky, pracie a čistiace prostriedky, elektrické a elektronické prístroje pre domácnosť, porcelán, sklenené výrobky, tapety, textil, odevy, obuv, potraviny, nápoje, tabakové výrobky, vajcia, oleje, tuky, mliekarenské výrobky, ovocie, zelenina, obilie, osivo, krmivo, poľnohospodárske základné produkty, živé zvieratá, mäso, mäsové výrobky, železiarsky tovar, inštalatérsky materiál, vykurovacie zariadenia, stavebné stroje, stroje pre obrábanie dreva a kovu, kovy, výrobky z kovov, poľnohospodárske stroje a traktory vrátane príslušenstva k nim, nábytok, svietidlá, dvojstopové a jednostopové motorové vozidlá, príslušenstvo a súčiastky k nim, dopravné zariadenia, kancelárske stroje a prístroje vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, meracie prístroje a zariadenia k nim, potreby pre kutilov, nosiče zvukových a obrazových záznamov, športové potreby, prostriedky osobnej ochrany a ochrany majetku /v rozsahu voľných živností/
Leasing
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Sprostredkovateľská činnosť
Čistenie budov a upratovacie práce
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
Približovanie a ťažba dreva
Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
Výroba čaju a kávy
Výroba hroznového vína
Stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
Maloobchodný predaj pohonných hmôt
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov, piva
Sprostredkovanie dopravy
Skladovanie
Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom iných dopravných zariadení
Prenájom stavebných strojov a zariadení
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
Výskum trhu a verejnej mienky
Výroba, požičiavanie, distribúcia videa
Reklamné činnosti
Obsluha výmeníkových staníc
Obsluha plynových kotolní
Baliace činnosti
Preklady a tlmočenie
Prepisovanie textov
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
Demolácia a zemné práce
Výroba nástrojov
Brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Kovoobrábanie
Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu bleskozvody
Činnosť stavebného dozoru Pozemné stavby
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Zámočníctvo
Vedenie účtovníctva
Marketingové služby
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Sekretárske práce
Vydavateľská činnosť
Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com