SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 01.07.1999. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Dobšinská 72,  049 23 Nižná Slaná. Naše IČO je 36191655.

Prehľad našich webstránok

www.siderit.sk

Prehľad našich činností

Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Výroba stavebných prvkov, stavebných hmôt z betónu,sádry a výroba transportného betónu
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Výroba,opravy a zabezpečovanie generálnych opráv banských strojov a mechanizmov bez elektrického pohonu
Výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
Výroba strojárskych výrobkov, výrobkov z kovu, klampiarskych výrobkov. Klampiarske práce.
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva.
Veľkoobchod a maloobchod v sortimente : prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky,periférnych zariadení,licenčného programového vybavenia,komplexných dodávok výpočtových a komunikaačných systémov,výrobkov z dreva,strojárenských výrobkov,výrobkov z kovu, klampiarskych výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí, stavebných prvkov z betónu, stavebných prvkov zo sádry, transportného betónu, stavebných hmôt, reziva a palivového dreva, uhlia, palív, priemyselného tovaru, potravín, drogistického tovaru, mäsových výrobkov
Zabezpečovanie vzdelávacích akcií a rekvalifikačných kurzov
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * *
Automatizované spracovanie dát
Servis a opravy prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky,periférnych zariadení, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektrických prístrojov pre domácnosť.
Organizovanie kurzov a školení v predmete podnikania.
Sprostredkovanie obchodu,výroby a služieb.
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Zabezpečovanie stredných a generálnych opráv / vrátane prevíjania / elektromotorov do výkonu 200 kW.
Služby s mechanizmami
Zber a výdaj šatstva
Inžinierska činnosť
Výroba zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia.
Podnikateľské poradenstvo
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
Prevádzkovanie nápojových automatov.
Stáčanie prírodnej pitnej a minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov.
Požičiavanie áut
Servis a opravy elektrických spotrebičov
Geodetické a kartografické práce
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Meranie škodlivín v pracovnom prostredí
Technické testovanie, meranie a analýzy
Príprava a podávanie jedál vrátene nápojov v stravovacích zariadeniach (jedálne v továrňach, úradoch,školské,menzy)
Pohostinská činnosť
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Poradenstvo - konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
Výskum a vývoj technológii ťažby, úpravy nerastných surovín a úpravy a spracovania druhotných a odpadových surovín
Vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum, vrátane dodávok pre investičné celky
Vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracovanie geologických podkladov
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
Reklamná činnosť
Výroba jednoduchých drevených výrobkov
Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností
Leasing spojený s financovaním
Faktoring a forfaiting
Prenájom nehnuteľností

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com